New England hus

New England hus

tisdag 30 juli 2019

30 kvm Attefallshus från 1 mars 2020Pressrelease från Regeringen 25e juli 2019

Regeringen föreslår 30 kvadratmeters bostadshus utan bygglov


Kundbilder över Attefallshus som jag har ritat

Publicerad 25e juli 2019

Regeringen vill utöka den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus från 25 till 30 kvm från den 1 mars 2020. Det föreslås i en lagrådsremiss som beslutades idag 25 juli 2019.


- Med större boyta är det lättare att bygga attraktiva bostäder som bättre täcker hushållets behov. Ändringen ger därför förutsättningar för fler nya bostäder i Sverige, säger bostadsminister Per Bolund.
Sedan 2014 krävs normalt inte bygglov för att i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus uppföra en komplementbyggnad på högst 25 kvadratmeter. Denna kan även innehålla en permanent bostad och kallas då komplementbostadshus. De byggnader som har undantagits från kravet på bygglov får även strida mot den gällande detaljplanen.

- Syftet är att skapa förutsättningar för fler komplementbostadshus och göra det möjligt att uppföra bostäder med högre boendekvalitet, säger Per Bolund.
För att skapa förutsättningar för fler och bättre komplementbostadshus föreslår regeringen nu en ändring i plan- och bygglagen. Dagens begränsning på 25 kvadratmeter innebär i praktiken en invändig boarea på omkring 22 kvadratmeter. Detta gör att bostaden i princip endast kan utformas på ett sätt, där ett rum används som badrum och ett rum för övriga bostads­funktioner. En utökning till 30 kvadratmeter innebär att boarean istället blir cirka 27 kvadratmeter. Det skulle ge större funktionalitet och fler möjligheter till möblering.
Av lagrådsremissen framgår även att regeringen har för avsikt att närmare utreda regelverket kring bygglovfria åtgärder för att skapa större tydlighet och enhetlighet samt komma till rätta med de rättsliga brister som finns i nuvarande regelverk, bland annat när det gäller möjligheten till domstols­prövning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.
Lagrådsremissen publiceras på regeringen.se efter att den har överlämnats till Lagrådet.
Kundbilder över Attefallshus på 25 kvm som är tillverkade av Sandberg Såg & Hyvleri
Med detta beslutet kommer jag innan Mars 2020 erbjuda fler ritningar på 30 kvm stora Attefallshus. Några har jag redan ritat och dessa finns presenterade på min hemsida under fliken Attefallshus. Jag kommer avvakta tills jag vet mer om regler och krav på dessa så att dom hus jag ritar följer reglerna.

Mitt samarbete med Sandberg Såg & Hyvleri fortsätter och Sandberg har redan levererat ett 30 kvm stort Attefallshus till kund. Detta fick dom söka bygglov för, men efter 1 mars 2020 är det bygglovsfritt och då krävs endast en bygganmälan (samma papper som bygglov men snabbare beslut om byggstart).

Önskar er en fortsatt trevlig sommar!

Attefallshuset Heidi 25 kvm