New England hus

New England hus

fredag 19 februari 2016

Inget bygglov för dominant hus ..... eller?

Smaken är som baken heter det och vem skall bestämma vilken smak som är rätt?

Min kund har nu hamnat i en sits där Ekerös Stadsarkitektkontor inte vill bevilja bygglov för ett av dom hus jag ritat åt dom för att handläggaren anser att huset är för dominant.
Nedan berättar jag om detta hus med tillhörande gästhus och garage som önskas byggas i en skogsdunge på landet inom ett icke planerad område!


Jag som arkitekt har valt att rita hus som jag och mina kunder tycker är vackra; klassiska hus som influeras av sekelskiftet.
Husen är ofta lite mer dekorativa och gärna med frontespiser, takkupor och vinklar.
Här är ett axplock av "mina" hus som jag ritat åt kund. Samtliga hus har fått bygglov och byggs nu i villaområden i olika kommuner i Stockholmsregionen:


Dominanta?

Ja, det kan dom nog uppfattas beroende på vilket öga som ser. Mina kunder och jag anser att dom är vackra och klassiska. Alla dessa har som sagt fått bygglov och byggs i villaområden med varierad arkitektur. 

Ibland stöter jag på patrull hos Stadsbyggnadskontor. Det är inte ofta, men ibland händer det. Det är helt i sin ordning om vi inte har hållit oss inom reglerna för området, men när det är godtycklig kritik som formuleras som "förvanskning" och "dominant" så har både jag och kunden svårt för det. 

Just i detta fallet i Ekerö har jag mycket svårt för dom argument som har uppkommit. Döm själva!

Här är husen!


Huvudargumentet för att inte bevilja bygglov är att "husets volym och formspråk har för dominant inverkan på platsens helhetsbild"!

Ett annat argument är att "bebyggelsen inte underordnar sig befintlig bystruktur samt att byggnadernas utformning inte bidrar till en sammanhållen karaktär på platsen".

Men allvarligt!

Detta hus kommer att ligga långt ute på landet i en skogsdunge där inga utomstående kommer att kunna se det om man inte tar en båt på Mälaren och spanar upp i skogen flera hundra meter från vattnet. Inga grannar syns från tomten så någon "bystruktur" är det inte tal om. Den lilla byn som finns i närheten domineras av en kursgård med moderna flyglar för boende! Några mindre villor finns också men inga av dom kan man se från denna tomt och ingen kan se detta hus. 
Det enda man kan ana är en bondgård med stora växthus.

Här är en karta över området. Ni ser stenhällen mitt i bilden snett nedåt till vänster från markören. Titta extra på växthusen i väster och konferensanläggningens alla hus i sydöst på bilden. 
Där kan vi prata om dominans!


Att byggnadernas utformning inte ger en sammanhållen karaktär på platsen är ett argument som jag faktiskt inte kan förstå. Husen har samma formspråk, samma taklutning, samma takbeklädnad, samma färg, samma fasadmaterial, samma fönstertyper. Ger inte detta en sammanhållen karaktär så vet inte jag!

Jag får en känsla av att det handlar om subjektivt tyckande och att kommunens handläggare gör allt för att inte detta skall få byggas då dom inte gillar formspråket. 
När kunden var på möte hos kommunen och handläggaren ville förklara sitt ställningstagande lyfte hon fram en av fasaderna som en accepterad fasad på huset!

Här är den acceptabla fasaden:


Det är ju denna fasad som både jag och kunden tycker är den fulaste och mest intetsägande. Det är den fasaden som vi är glada för att den inte kommer att upplevas så mycket då man oftast kommer mot huset i vinkel så att man förstår att huset erbjuder så mycket mera.

Smaken är som baken och det får man acceptera, men att inte bevilja bygglov för att man inte gillar formspråket är inte acceptabelt!

Vad är dominant? 

Är det dominant med hus som sticker ut från mängden? 
Är det inte det som är lite spännande? Att något sticker ut lite och har ett eget formspråk? 
Jag tycker hus med unik karaktär är dom mest spännande husen och jag vet att många med mig tycker lika. För mig gäller det både moderna och klassiska hus.

Här är före och efterbilder på projektet som Statsarkitektkontoret i Ekerö inte önskar bevilja bygglov för:


Här uppe i skogsdungen kommer huset att ligga. Inga grannar syns i närheten och ingen kommer att se huset om dom inte kommer in på tomten.


Kunden var i kontakt med kommunen innan huset skulle byggas och kommunen ville att stenhällen som ligger på tomten skulle synas. Det finns inga runmärken eller annat på stenhällen, men dom ville absolut att den skulle finnas kvar. Det ville även kunden, så det var inget problem. Vi valde att rita huset runt stenhällen. Den stora stenen behåller vi också.


Kommunen ville också att lilla stugan skulle finnas kvar. Jag tror inte dom har varit inne i den då den är i dålig skick och luktar mögel. Här vill man inte ens bädda för sina gäster om sommaren, men kommunen vill ha kvar huset ....... För vem kan man undra?

 Kunden som är riktigt trevliga människor har sagt att dom skall flytta stugan till annat ställe på tomten så byggnationen kommer finnas kvar. Nåväl!


Platsen där man tänker bygga ligger i en skogsdunge högt beläget. Inga grannar syns från tomten.


På exakt samma ställe som den lilla röda stugan önskar kunden bygga en villa i klassisk stil med en byggyta på 133,7 kvm utan terrasstak. Den totala boytan är 224 kvadratmeter.
Dom önskar även bygga ett gästhus med en byggyta på 45 kvadratmeter och ett tre bilsgarage på 64 kvadratmeter. Ni får beakta att detta är ett icke planerat område där tomten är 72 100 kvadratmeter.

Såhär kommer det att se ut med dom nya husen som Stadsarkitektkontoret på Ekerö anser är för dominanta och "där byggnadernas utformning inte bidrar till en sammanhållen karaktär på platsen". 
Vi lär ha olika smak, men visst är den en sammanhållen karaktär på husen? 


När man kommer upp på platån där berghällen är kommer husen se såhär ut.
Huvudhus, gästhus och garage längre bak.Husen följer marken och byggs runt stenhällen och den stora stenen byggs in i terrasseringen runt huset. Terrassen runt taket har vi nu tagit bort och ersatt med en pergola.
Det kommer att byggas terrasstak, men vi väntar tills huset står uppe så vi kan använda oss av regeln att man får bygga 15 kvm terrasstak utan bygglov samt Attefallsregeln med 15 kvm tillbyggnad. Det blir totalt 30 kvm terrasstak när huset står klart om något år.

Från en annan vinkel på tomten ser det såhär ut nu:


Med huset:


Jag bara undrar. Är verkligen formspråket och volymen så dominerande att man inte skall få bygga det? Vad är ett dominerande formspråk? Är ett hus som man stannar upp vid och tittar på dominant? 
Det kanske dom är, men är det något fel i det?
Tänk alla vackra sekelskifteshus med tinnar och torn - visst är dom dominanta? 
Är det inte OK?

Nu är det ju så att ingen kommer att se huset i skogsdungen då det inte finns några synliga grannar på den gigantiska tomten om 72 100 kvm.

Fallet skall behandlas i Byggnadsnämnden 9 mars och jag hoppas kloka politiker ser ärendet på ett annat sätt än det handläggarna på Stadsarkitektkontoret gör.

Personligen tycker jag att Stadsarkitektskontoret på Ekerö har lite för mycket att säga till om när det gäller en villa på landet utanför planbestämd område. Jag tycker dom skall fokusera på att hjälpa människor att snabbt få bygglov och inte krångla till det så mycket. Deras kunder är mina kunder.

Om dom själva önskar skapa hus och vackra miljöer är det dags att dom loggar in på ett bra CAD-program och börjar jobba med kundprojekt istället för att sätta käppar i hjulen för dom som är villiga att investera i kommunen och bidra med sina skattepengar.

Jag har under alla mina år som arkitekt aldrig varit med om liknande och det är nog därför jag vill skriva av mig och berätta om galenskapen. Såhär får det inte gå till. Det är på tok för mycket makt åt handläggarna på kommunen och detta fördyrar och försenar byggprojekt.

Såhär kommer fasaden på huset se ut från denna vinkel där även garaget är:


Vi väljer att göra en markuppfyllnad framför garaget och mot huvudhusets entrén så att gårdsplan blir tillgänglighetsanpassad. I verkligheten går marken ned lite mellan hus och garage, så en markhöjning på max 1,5 meter på ett lite område mellan hus och garage är önskvärt.

Detta tycker kommunens handläggare är en "förvanskning av platsens natur- och kulturvärden i form av stenhällar och befintliga höjdskillnader."

Men nu är det ju så att stenhällen är helt oberörd och ingen markhöjning görs just där. Markhöjning görs runt en liten del av tomten för att få en helhetskänsla och funktion mellan byggnaderna.
För mig verkar det som man letar efter argument för att förhindra bygget. 
Området är inte kulturmärkt och detta är i en skogsdunge!

Återigen skall ni ha i åtanke att husen kommer att byggas utanför stadsplanerad område långt ute på landet på Färingsö. Inga grannar syns från tomten som är 72 100 kvadratmeter stor.

Här är Stadsarkitektkontorets hela bedömning:

"Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagna byggnader med avseende på volym och formspråk, samt redovisade uppfyllnader har en alltför dominerande inverkan på platsens helhetsbild.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagna byggnader tillsammans och var för sig innebär ett avvikande skalbrott från intilliggande bebyggelse och landskap. Kontoret bedömer vidare att bebyggelsen inte underordnar sig befintlig bystruktur samt att byggnadernas utformning inte bidrar till en sammanhållen karaktär på platsen.

Kontoret bedömer också att föreslagna markuppfyllnader är olämpliga då platsens natur-och kulturvärden i form av stenhällar och befintliga höjdskillnader helt förvanskas.

Stadsarkitektkontorets sammanlagda bedömning är att föreslagna byggnader inte är utformade på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur-och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, i enlighet med 2 kap 6 § p. 1, plan-och bygglagen (PBL). 


Bygglov bör således inte beviljas med stöd 9 kap 31 § PBL. "I kommunens översiktsplan anges för tomten utanför detaljplan att total Byggnadsarea inte bör överstiga 250 kvm, varav fristående komplementbyggnad inte bör vara större än 60 kvm. Översiktsplanen är vägledande, men inte juridisk bindande.

Byggnadsarean på huvudhuset är 133,7. Om man tar med pulpettak över groventrén (något man inte brukar räkna med) och farstubron så blir Byggnadsarean 142,4 kvm för huvudhuset.
Gästhuset har en byggnadsarea på 45 kvm men kommunen har även här räknat in pulpettaket över entrén så byggnadsarean blir 46,2 kvm.
Garaget är på 64,2 kvm men kommunen räknar det som 70,6 kvm då trappan upp till kallförrådet över garaget räknas in. Trappor räknas normalt inte in i BYA.

Enligt kommunen så har husen en BYA på 259,2 och då har dom räknat med pulpettak och trappa på 9,2 kvm.
Oavsett hur kommunen väljer räkna och lägga till så håller vi oss inom den vägledande översiktsplanen. Ett överskridande av byggyta om 10% är kutym över hela landet.

Vi får se hur fallet bedöms i byggnadsnämnden.
Både jag och kunden satsar på att kommunen fattar rätt beslut! 
Allt annat är helt ologiskt!


Jag måste personligen säga att jag är glad handläggarna i Enköpings kommun där jag själv har valt att bo betedde sig likadant när vi skulle bygga vår gård. 
Då hade vi aldrig fått byggt detta ..... och vi har verkligen delar av mark som är av kulturintresse som vi inte får bygga på ......

Det är skillnad på kommunerna. Så borde det inte vara.Denna gård skulle nog också bedömas ha en dominerande inverkan på platsens helhetsbild. Vi har lika mycket mark, båda tomterna är utanför planerad område. Skillnaden är att min gård ses från vägen och kan beskådas av alla man som kör förbi. Det kan inte husen på Färingsö. Vi fick bygga utan problem. På Färingsö föreslår Stadsarkitektkontoret att bygglov inte skall beviljas........

Världen verkar upp och ner!

Bara lite frustrerande tankar från arkitekten!
Nu tar jag helg - sätter mig på hästen och rensar hjärnan!onsdag 17 februari 2016

Attefallshuset Marit ändras till komplementbostad

Vad man vill ha sitt Attefallshus till är helt olika, men för att man skall kunna använda sitt hus som komplementboende och inte bara gästhus har jag nu ändrat interiören i Attefallshuset Marit så att det kan användas som komplementbostad.Dom främsta ändringarna är att badrummet har blivit tillgänglighetsanpassad och att det finns mer förvaring och en egen hall där man kan hänga av sig ytterkläder och med plats för städutrustning och allt annat man behöver. Jag fick flytta köket till huvudrummet för att ge plats till både hall och större badrum.

Kvar finns sovloftet med förvaring och det är ju klart att en rullstolsbunden inte kan ligga där, men huset är stort nog för en rullstolsbunden att bo i om man väljer att ha en bäddsoffa eller ett sängskåp.

Här är den nya planlösningen:


Attefallshuset "Marit" upplevs mycket större än sina 25 kvadratmeter med sin rymd och öppna planlösning.

Med liggande panel, smårutiga fönster och snickeridetaljer passar detta mera moderna Attefallshus som komplementhus till ett New England hus.

Huset har en taklutning på 6 grader. Då huset får en sådan otrolig takhöjd inne (nästan 3,5 m) finns plats med ett rymligt sovloft med både plats för dubbelsäng och förvaring.


Visst är det lite trångt med sina 81 cm takhöjd på den lägsta sidan och 111 cm på den högsta sidan, men då det finns öppningsbara fönster på ena sidan och utsikt över resten av huset, blir upplevelsen av loftet blir större.Huvudrummet i Attefallshuset "Marit"  känns stort och luftigt - faktiskt mycket större än det egentligen är.

​​​​​​​Köket är litet men fullutrustad.


Det stora rummet känns ljust och luftigt:


 Det finns plats med förvaring i hallen och det är praktiskt att det finns en liten hall så man kan komma in med leriga skor utan att smutsa ned resten av huset. Här är utsikten när man kommer in i hallen. Badrummet ligger rakt fram, hallskåpen till höger och kök/vardagsrum till vänster. Stegen upp till sovloftet kan skjutas åt sidan.


Badrummet och hela Attefallshuset är tillgänglighetsanpassad och kan därför användas som komplementboende enligt Boverket.

I Attefallshuset "Marit" har man möjlighet att placera en tvättmaskin och en torktumlare bredvid handfatet i badrummet om man så önskar. Detta huset kan man lätt ha som ungdomslya eller varför inte till uthyrning. 


Detta Attefallshus följer Attefallsreglerna där nockhöjden är 4 meter och husets byggyta är på 25 kvadratmeter. Yttermåtten på huset är 7,05 x 3,54 m.

© Ritningarna och bilderna är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande vilket i detta fallet är Heidi Mikalsen på Dreams & Coffee AB. Ritningarna får endast användas till den fastighet som jag skriver ut ritningarna till.


Kompletta arkitekt- och konstruktionsritningar på detta huset kostar 5.900,- inkl. moms. Du får även U-värdesberäkning och vatten och avloppsritningar. Elritningar ingår inte.
Det enda du behöver göra själv innan du skickar in handlingarna till kommunen är att fylla i blanketten för bygganmälan samt rita in var huset skall ligga på tomten.

Alla regler för Attefallshus hittar du hos Boverket.


På min hemsida kan du beställa ritningar. Det kan kanske finnas andra Attefallshus som passar dig bättre. Klicka HÄR för att komma till beställningsformuläret och för att se alla andra Attefallshus.


Jag har tidigare visad bilder på en Friggebod som passar Attefallshuset Marit.
Även detta lilla hus säljer jag arkitektritningar på. Det är endast Arkitektritningar som fasad, plan och sektionsritning samt modulmått på fönster. Konstruktionsritningar ingår inte, men samma princip som konstruktionsritningarna för Attefallshuset gäller.En friggebod får vara max 15 kvadratmeter i byggyta och nockhöjden är 3 meter.

Priset för ritningarna är 3.000,- inkl moms.


Här är insidan. Perfekt som uterum för sommarfester!


Baksidan:


Blir det något Attefallshus till sommaren?

Välkommen att besöka min hemsida och se om du hittar något som passar dig!

Må bäst!
fredag 12 februari 2016

Attefallshus som komplementboende

Attefallstrenden är ingen fluga. Den verkar hålla i sig och fler och fler önskar bygga ett Attefallshus antingen som gästhus, komplementboende till uthyrning eller som garage.

Om man skall ha ett Attefallshus som komplementboende gäller det att man anpassar huset till striktare regler såsom bl a tillgänglighet (handikappsanpassning). Alla funktioner i ett vanligt hus skall finnas med och man får tänka lite extra till för att få med allt som man behöver. Flera av mina tidigare Attefallshus är anpassad till tillgänglighetsreglerna och nu presenterar jag ännu ett litet hus till denna familjen.

Här är Attefallshuset FRIDA!


Yttermåttet är på 5,8 x 4,3 meter.
Nockhöjden är 4 meter enligt gällande regler.

Attefallshuset Frida har ett fullutrustad kök, handikappsanpassad badrum med tvättmaskin, vardagsrum med full nockhöjd och sovloft över kök och badrum.


I detta Attefallshus har jag haft tanken om att man skall kunna bo här under en längre tid och då har jag även lagt till mera förvaring. Hela 3 stk garderober om 60 x 60 finns i detta lilla huset.


Precis när man kommer in genom entrédörren finns en garderob där man kan hänga av sig ytterkläderna och ställa in skorna. 
Det krävs att man är lite ordningsam av sig för att bo på en så liten yta.

På andra sidan av entrégarderoben finns även en till garderob. Just i detta förslaget har jag hängt ett ihopfällbart köksbord på sidorna om skåpen. Här finns det gott om plats för två att äta och om man är student och önskar ett arbetsbord kan köksbordet lätt användas som detta.I detta lilla Attefallshus har jag tänkt att det kan användas som komplementboende så badrummet är tillgänglighetsanpassad. Bredvid tvättstället har jag placerat marknadens minsta tvättmaskin. Kenny heter den och är endast 46 cm bred, 46 cm djup och 68 cm hög. Detta gör att den får plats bredvid/under handfatet. Riktigt bra när man har små ytor. Mer information om denna tvättmaskin finns HÄR.


Attefallshuset Frida har en entrédörr vid köket.Uteplatsen finns vid gaveln utanför vardagsrumsdelen:

Badrummet har ett  eget fönster. Uppe i gaveln på sovloftet finns ett öppningsbart fönster.


Här är sovloftet. Från golv till nock är höjden 107 cm. Det är inte jättemycket plats, men man kan krypa upp dit och sova. Med det öppningsbara fönstret i gaveln känns det mera öppet och ljust.
Behövs mera sängplats föreslår jag att man köper en bäddsoffa.


Här är planlösningen på Attefallshuset Frida. 

Plan 1:


Sovloftet:


Har du tankar på att bygga ett Attefallshus på din tomt?

Tänk efter ordentligt vad du skall ha ditt Attefallshus till. Skall du ha det som gästhus behöver du kanske inte så mycket förvaring. Önskar du ha det som komplementboende önskas kanske andra lösningar. Det finns ingen standardlösning som passar alla, men jag hoppas att någon av dom hus jag har ritat kan passa dina behov. Alla Attefallshus som jag har ritat hittar du på min hemsida. Klicka HÄR för att komma dit.

Här är några av Attefallshusen som du kan köpa kompletta arkitekt- och konstruktionsritningar till:Alla regler gällande Attefallshus hittar du hos Boverket på länken HÄR.
Kolla även med din kommun vad som gäller. Det kan finnas vissa kommuner eller områden där Attefallshus inte får byggas. I vissa kommuner får man bygga Attefallshus, men man får inte ha dom som komplementboende.
Det var meningen att det skulle vara enkla regler, men min erfarenhet från kunder är att det har visat sig att reglerna tolkas lite olika från varje kommun. Vissa kommuner är väldigt enkla att ha att göra med medan andra handläggare är väldigt omständiga och kräver t ex kontrollansvarig m.m. Dom flesta kommuner kräver endast att du har en kontrollplan som du själv fyller i. Exempel på kontrollplan finns t.ex på Stockholms Stads byggnadskontor. 
Klicka HÄR för att komma till deras mall.

Önskar er alla en härlig helg med extra kärlek!

Må bäst!