New England hus

New England hus

fredag 19 februari 2016

Inget bygglov för dominant hus ..... eller?

Smaken är som baken heter det och vem skall bestämma vilken smak som är rätt?

Min kund har nu hamnat i en sits där Ekerös Stadsarkitektkontor inte vill bevilja bygglov för ett av dom hus jag ritat åt dom för att handläggaren anser att huset är för dominant.
Nedan berättar jag om detta hus med tillhörande gästhus och garage som önskas byggas i en skogsdunge på landet inom ett icke planerad område!


Jag som arkitekt har valt att rita hus som jag och mina kunder tycker är vackra; klassiska hus som influeras av sekelskiftet.
Husen är ofta lite mer dekorativa och gärna med frontespiser, takkupor och vinklar.
Här är ett axplock av "mina" hus som jag ritat åt kund. Samtliga hus har fått bygglov och byggs nu i villaområden i olika kommuner i Stockholmsregionen:


Dominanta?

Ja, det kan dom nog uppfattas beroende på vilket öga som ser. Mina kunder och jag anser att dom är vackra och klassiska. Alla dessa har som sagt fått bygglov och byggs i villaområden med varierad arkitektur. 

Ibland stöter jag på patrull hos Stadsbyggnadskontor. Det är inte ofta, men ibland händer det. Det är helt i sin ordning om vi inte har hållit oss inom reglerna för området, men när det är godtycklig kritik som formuleras som "förvanskning" och "dominant" så har både jag och kunden svårt för det. 

Just i detta fallet i Ekerö har jag mycket svårt för dom argument som har uppkommit. Döm själva!

Här är husen!


Huvudargumentet för att inte bevilja bygglov är att "husets volym och formspråk har för dominant inverkan på platsens helhetsbild"!

Ett annat argument är att "bebyggelsen inte underordnar sig befintlig bystruktur samt att byggnadernas utformning inte bidrar till en sammanhållen karaktär på platsen".

Men allvarligt!

Detta hus kommer att ligga långt ute på landet i en skogsdunge där inga utomstående kommer att kunna se det om man inte tar en båt på Mälaren och spanar upp i skogen flera hundra meter från vattnet. Inga grannar syns från tomten så någon "bystruktur" är det inte tal om. Den lilla byn som finns i närheten domineras av en kursgård med moderna flyglar för boende! Några mindre villor finns också men inga av dom kan man se från denna tomt och ingen kan se detta hus. 
Det enda man kan ana är en bondgård med stora växthus.

Här är en karta över området. Ni ser stenhällen mitt i bilden snett nedåt till vänster från markören. Titta extra på växthusen i väster och konferensanläggningens alla hus i sydöst på bilden. 
Där kan vi prata om dominans!


Att byggnadernas utformning inte ger en sammanhållen karaktär på platsen är ett argument som jag faktiskt inte kan förstå. Husen har samma formspråk, samma taklutning, samma takbeklädnad, samma färg, samma fasadmaterial, samma fönstertyper. Ger inte detta en sammanhållen karaktär så vet inte jag!

Jag får en känsla av att det handlar om subjektivt tyckande och att kommunens handläggare gör allt för att inte detta skall få byggas då dom inte gillar formspråket. 
När kunden var på möte hos kommunen och handläggaren ville förklara sitt ställningstagande lyfte hon fram en av fasaderna som en accepterad fasad på huset!

Här är den acceptabla fasaden:


Det är ju denna fasad som både jag och kunden tycker är den fulaste och mest intetsägande. Det är den fasaden som vi är glada för att den inte kommer att upplevas så mycket då man oftast kommer mot huset i vinkel så att man förstår att huset erbjuder så mycket mera.

Smaken är som baken och det får man acceptera, men att inte bevilja bygglov för att man inte gillar formspråket är inte acceptabelt!

Vad är dominant? 

Är det dominant med hus som sticker ut från mängden? 
Är det inte det som är lite spännande? Att något sticker ut lite och har ett eget formspråk? 
Jag tycker hus med unik karaktär är dom mest spännande husen och jag vet att många med mig tycker lika. För mig gäller det både moderna och klassiska hus.

Här är före och efterbilder på projektet som Statsarkitektkontoret i Ekerö inte önskar bevilja bygglov för:


Här uppe i skogsdungen kommer huset att ligga. Inga grannar syns i närheten och ingen kommer att se huset om dom inte kommer in på tomten.


Kunden var i kontakt med kommunen innan huset skulle byggas och kommunen ville att stenhällen som ligger på tomten skulle synas. Det finns inga runmärken eller annat på stenhällen, men dom ville absolut att den skulle finnas kvar. Det ville även kunden, så det var inget problem. Vi valde att rita huset runt stenhällen. Den stora stenen behåller vi också.


Kommunen ville också att lilla stugan skulle finnas kvar. Jag tror inte dom har varit inne i den då den är i dålig skick och luktar mögel. Här vill man inte ens bädda för sina gäster om sommaren, men kommunen vill ha kvar huset ....... För vem kan man undra?

 Kunden som är riktigt trevliga människor har sagt att dom skall flytta stugan till annat ställe på tomten så byggnationen kommer finnas kvar. Nåväl!


Platsen där man tänker bygga ligger i en skogsdunge högt beläget. Inga grannar syns från tomten.


På exakt samma ställe som den lilla röda stugan önskar kunden bygga en villa i klassisk stil med en byggyta på 133,7 kvm utan terrasstak. Den totala boytan är 224 kvadratmeter.
Dom önskar även bygga ett gästhus med en byggyta på 45 kvadratmeter och ett tre bilsgarage på 64 kvadratmeter. Ni får beakta att detta är ett icke planerat område där tomten är 72 100 kvadratmeter.

Såhär kommer det att se ut med dom nya husen som Stadsarkitektkontoret på Ekerö anser är för dominanta och "där byggnadernas utformning inte bidrar till en sammanhållen karaktär på platsen". 
Vi lär ha olika smak, men visst är den en sammanhållen karaktär på husen? 


När man kommer upp på platån där berghällen är kommer husen se såhär ut.
Huvudhus, gästhus och garage längre bak.Husen följer marken och byggs runt stenhällen och den stora stenen byggs in i terrasseringen runt huset. Terrassen runt taket har vi nu tagit bort och ersatt med en pergola.
Det kommer att byggas terrasstak, men vi väntar tills huset står uppe så vi kan använda oss av regeln att man får bygga 15 kvm terrasstak utan bygglov samt Attefallsregeln med 15 kvm tillbyggnad. Det blir totalt 30 kvm terrasstak när huset står klart om något år.

Från en annan vinkel på tomten ser det såhär ut nu:


Med huset:


Jag bara undrar. Är verkligen formspråket och volymen så dominerande att man inte skall få bygga det? Vad är ett dominerande formspråk? Är ett hus som man stannar upp vid och tittar på dominant? 
Det kanske dom är, men är det något fel i det?
Tänk alla vackra sekelskifteshus med tinnar och torn - visst är dom dominanta? 
Är det inte OK?

Nu är det ju så att ingen kommer att se huset i skogsdungen då det inte finns några synliga grannar på den gigantiska tomten om 72 100 kvm.

Fallet skall behandlas i Byggnadsnämnden 9 mars och jag hoppas kloka politiker ser ärendet på ett annat sätt än det handläggarna på Stadsarkitektkontoret gör.

Personligen tycker jag att Stadsarkitektskontoret på Ekerö har lite för mycket att säga till om när det gäller en villa på landet utanför planbestämd område. Jag tycker dom skall fokusera på att hjälpa människor att snabbt få bygglov och inte krångla till det så mycket. Deras kunder är mina kunder.

Om dom själva önskar skapa hus och vackra miljöer är det dags att dom loggar in på ett bra CAD-program och börjar jobba med kundprojekt istället för att sätta käppar i hjulen för dom som är villiga att investera i kommunen och bidra med sina skattepengar.

Jag har under alla mina år som arkitekt aldrig varit med om liknande och det är nog därför jag vill skriva av mig och berätta om galenskapen. Såhär får det inte gå till. Det är på tok för mycket makt åt handläggarna på kommunen och detta fördyrar och försenar byggprojekt.

Såhär kommer fasaden på huset se ut från denna vinkel där även garaget är:


Vi väljer att göra en markuppfyllnad framför garaget och mot huvudhusets entrén så att gårdsplan blir tillgänglighetsanpassad. I verkligheten går marken ned lite mellan hus och garage, så en markhöjning på max 1,5 meter på ett lite område mellan hus och garage är önskvärt.

Detta tycker kommunens handläggare är en "förvanskning av platsens natur- och kulturvärden i form av stenhällar och befintliga höjdskillnader."

Men nu är det ju så att stenhällen är helt oberörd och ingen markhöjning görs just där. Markhöjning görs runt en liten del av tomten för att få en helhetskänsla och funktion mellan byggnaderna.
För mig verkar det som man letar efter argument för att förhindra bygget. 
Området är inte kulturmärkt och detta är i en skogsdunge!

Återigen skall ni ha i åtanke att husen kommer att byggas utanför stadsplanerad område långt ute på landet på Färingsö. Inga grannar syns från tomten som är 72 100 kvadratmeter stor.

Här är Stadsarkitektkontorets hela bedömning:

"Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagna byggnader med avseende på volym och formspråk, samt redovisade uppfyllnader har en alltför dominerande inverkan på platsens helhetsbild.

Stadsarkitektkontoret bedömer att föreslagna byggnader tillsammans och var för sig innebär ett avvikande skalbrott från intilliggande bebyggelse och landskap. Kontoret bedömer vidare att bebyggelsen inte underordnar sig befintlig bystruktur samt att byggnadernas utformning inte bidrar till en sammanhållen karaktär på platsen.

Kontoret bedömer också att föreslagna markuppfyllnader är olämpliga då platsens natur-och kulturvärden i form av stenhällar och befintliga höjdskillnader helt förvanskas.

Stadsarkitektkontorets sammanlagda bedömning är att föreslagna byggnader inte är utformade på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur-och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, i enlighet med 2 kap 6 § p. 1, plan-och bygglagen (PBL). 


Bygglov bör således inte beviljas med stöd 9 kap 31 § PBL. "I kommunens översiktsplan anges för tomten utanför detaljplan att total Byggnadsarea inte bör överstiga 250 kvm, varav fristående komplementbyggnad inte bör vara större än 60 kvm. Översiktsplanen är vägledande, men inte juridisk bindande.

Byggnadsarean på huvudhuset är 133,7. Om man tar med pulpettak över groventrén (något man inte brukar räkna med) och farstubron så blir Byggnadsarean 142,4 kvm för huvudhuset.
Gästhuset har en byggnadsarea på 45 kvm men kommunen har även här räknat in pulpettaket över entrén så byggnadsarean blir 46,2 kvm.
Garaget är på 64,2 kvm men kommunen räknar det som 70,6 kvm då trappan upp till kallförrådet över garaget räknas in. Trappor räknas normalt inte in i BYA.

Enligt kommunen så har husen en BYA på 259,2 och då har dom räknat med pulpettak och trappa på 9,2 kvm.
Oavsett hur kommunen väljer räkna och lägga till så håller vi oss inom den vägledande översiktsplanen. Ett överskridande av byggyta om 10% är kutym över hela landet.

Vi får se hur fallet bedöms i byggnadsnämnden.
Både jag och kunden satsar på att kommunen fattar rätt beslut! 
Allt annat är helt ologiskt!


Jag måste personligen säga att jag är glad handläggarna i Enköpings kommun där jag själv har valt att bo betedde sig likadant när vi skulle bygga vår gård. 
Då hade vi aldrig fått byggt detta ..... och vi har verkligen delar av mark som är av kulturintresse som vi inte får bygga på ......

Det är skillnad på kommunerna. Så borde det inte vara.Denna gård skulle nog också bedömas ha en dominerande inverkan på platsens helhetsbild. Vi har lika mycket mark, båda tomterna är utanför planerad område. Skillnaden är att min gård ses från vägen och kan beskådas av alla man som kör förbi. Det kan inte husen på Färingsö. Vi fick bygga utan problem. På Färingsö föreslår Stadsarkitektkontoret att bygglov inte skall beviljas........

Världen verkar upp och ner!

Bara lite frustrerande tankar från arkitekten!
Nu tar jag helg - sätter mig på hästen och rensar hjärnan!